توضیحات

آفریقا زادگاه بسیاری از گل های پهن است.نوع طبیعی این گل اما بدلیل بوی بد آن و همچنین جذب زیاد حشرات چندان قابل  نگهداری در محیط های خانگی نیست. اما متخصصین گل آرایی به کار آمدند تا با الگوبرداری از گونه ی طبیعی، با استفاده از هنرشان گونه ی ابریشمی آن را بسازند که جلو بخش خانه ها باشد و مشکلات گونه ی طبیعی را نداشته باشد. استفاده از الیاف طلایی براق بر روی سطح گلبرگ های این گل زیبا باعث شده تا  وقتی در محیط های پر نور قرار می گیرد، جذابیت خاصی پیدا کند. در زمان خاک گیری خانه می توانید برای  خاکروبی گل از برس نرم و اسپری آب استفاده فرمایید.